Mes rūšiuojam

Buityje ar įmonių veikloje susidarančių atliekų įvairovė – dydžiais, medžiagomis, pavojingumo laipsniu – labai didelė. Kasdieninis atliekų rūšiavimas tampa vis sąmoningesnis ir svarbesnis, tačiau tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys susiduria su koncentruotos, tikslios ir greitai gaunamos informacijos stoka – kur dėti jau išrūšiuotas ir paruoštas išmetimui atliekas.

Nors informacijos apie rūšiavimą yra daug, atliekų išvežimas kasdienybėje vis dar kelia iššūkių ir nemažai klausimų. Atsakymai į juos dabar greitai, paprastai ir lengvai visiems prieinami internetiniame tinklalapyje atliekos.lt. Atliekos.lt pateikiama aktualizuota, susisteminta atliekų rūšiavimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams informacija, kuria gali naudotis gyventojai ir juridiniai asmenys, spręsdami atliekų rūšiavimo ir šalimo klausimus.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima šalinti į buitinėms atliekoms skirtus konteinerius. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis: gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu.

Didelių gabaritų (DG) atliekų surinkimo aikštelės – tai vietos, kur gyventojai gali atvežti ir nemokamai palikti buityje susidariusias didelių gabaritų, statybos ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos, naudotų padangų, buities pavojingąsias (baterijas, akumuliatorius, transporto priemonių pavojingas atliekas, buitinės chemijos atliekas), biologiškai skaidžias atliekas ir antrines žaliavas.

Išsamesnę informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (jų darbo laiką, kokios atliekos ten yra priimamos) galite rasti savivaldybių tinklapiuose (http://www.lsa.lt/) arba skambindami savivaldybės informacijos telefonais.