Prekių garantija

MOBILI PREKYBA parduotuvėse ar internetinėje parduotuvėje www.mp.lt įsigytoms prekėms yra taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos. Visoms prekėms taikoma 24 mėn. garantija. *Apple produktams juridiniams asmenims taikoma 12 mėn. garantija.

 

Iš prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje MP.LT taisyklių:

V PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

21. Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti nemokamo garantinio aptarnavimo terminai. Prekės garantinis laikotarpis yra nurodomas Jums išduodamame prekės garantiniame talone arba sąskaitoje – faktūroje;
22. Visoms prekėms taikoma 24 mėn. garantija. Apple produktams juridiniams asmenims taikoma 12 mėn. garantija;
23. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu Jūs turite teisę į nemokamą įsigytos prekės defektų (trūkumų) šalinimą, kilusį dėl Gamintojo kaltės, su sąlyga, kad prekė buvo naudojama laikantis gamintojo garantinių sąlygų. Suremontuotos ar pakeistos prekės garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudoti dėl trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus.
24. Garantija pradeda galioti nuo prekės perdavimo Jums datos;
25. Sugedus prekei, dėl nemokamo garantinio aptarnavimo Jūs galite kreiptis garantiniame talone nurodytais techninės priežiūros centrų adresais;
26. Pateikdami prekę remontui, techninės priežiūros centre turite pateikti galiojantį prekės garantinį taloną bei prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą);
27. Prekėms yra taikoma garantija pagal įstatymą (teisinė garantija) Civiliniame kodekse nustatytomis sąlygomis, kurios neriboja gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos.